Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi


Koçtürk N., Karacan Özdemir N., Ağar M.

EU Supported Other Project, 2020 - 2021

  • Project Type: EU Supported Other Project
  • Begin Date: August 2020
  • End Date: October 2021