Türkiye’de Altı Hastanede Miyokard Enfarktüsü, Periferik Arter Hastalığı ve İskemik İnme Birim Maliyetlerinin Hesaplanması


TOP M.

Project Supported by Other Private Institutions, 2005 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: January 2005
  • End Date: December 2006