6016 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi HakkındaKanun Kapsamında Ortak Hizmet Uygulaması (2105-03-03-2-01-11)


Aldemir A. , Binici B.(Executive)

Project Supported by Other Official Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Other Official Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: December 2018

Project Abstract

Afet Riski Bulunan bölgelerdeki yapıların değerlendirilmesi için RiskTest isimli bir program geliştirilmesi