Kafa Travması Olan ve Olmayan Ağır Travmalı Pediatrik Hastalarda Koagulopatinin Değerlendirilmesi


BAYRAKCİ B. (Executive), GÜMRÜK F., ÇETİN M., ÜNAL Ş., KESİCİ S., TEKŞAM Ö., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: June 2017