Kafa Travması Olan ve Olmayan Ağır Travmalı Pediatrik Hastalarda Koagulopatinin Değerlendirilmesi


BAYRAKCİ B. (Executive) , GÜMRÜK F. , ÇETİN M. , ÜNAL Ş. , KESİCİ S., TEKŞAM Ö. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: June 2017