Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda izole noktürnal hipertansiyon artmış nabız dalga hızı ve karotis intimamedia kalınlığı ile ilişkilidir 4C çalışmasından sonuçlar


DÜZOVA A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: November 2015