OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU OLAN HASTALARDA TOTAL APNE SÜRESİ VE APNE HİPOPNE ENDEKSİNİN SERUM SİTOKİN SEVİYELERİ VE SEMPTOM SKORLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


SÜSLÜ A. E. (Executive), YALÇINKAYA A., ER ÖZTAŞ Y., PAMUK A. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: August 2016