Metabolik Sendromlu Hastalarda Plazma Makrofaj Apoptozis İnhibitör (AIM) ve Plazma Monosit Kemotaktik Protein-1 (MKP-1) Düzeylerinin Değerlendirilmesi


GÜRLEK Ö. A. (Executive) , Samadi A., LAY İ. , OĞUZ S. H. , SAVAŞ E. M. , ÜNLÜTÜRK U.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2017
  • End Date: January 2018