Ankara İlinde Yaşayan 06-18 Ay Arasındaki Çocukların Gelişimsel Taraması Ve Gelişimsel Destek Programının Oluşturulması


AKMAN B. (Executive), ÇOBAN A., ARAS S., DENİZ A., ÜLKER A., DURMUŞOĞLU M. C., et al.

2022 - 2023

  • Begin Date: December 2022
  • End Date: June 2023

Project Abstract

Sosyal politika ve sosyal hizmet çalışmaları incelendiğinde dezavantajlı grupların öncelikli konular arasında yer aldığı görülmektedir. Yoksulluk, göç, savaş gibi dezavantaj yaratan ve toplumu olumsuz yönde etkileyen özellikler çocukları daha fazla etkilemektedir. Çocukların büyüme ve gelişme açısından ihtiyaç duydukları imkanlara erişememekte ve geleceğe yönelik olarak da olumsuz etkilenmektedirler. Bu nedenle sosyo-ekonomik durum bakımından dezavantaja sahip çocukların fiziksel, bilişsel ve duygusal gelişimleri olumsuz etkilenmektedir ve akranlarından daha farklı bir yerde olan bu çocuklar toplum tarafından da dışlanmaktadır Bu kapsamda önerilen projede, 0-36 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı'nın ve Okul Öncesi Eğitimin amaçlarına ve gelişime uygun olarak Ankara ilinde sosyoekonomik açıdan dezavantajlı 06-18 ay aralığındaki çocukların gelişimlerini taramak ve bu doğrultuda oluşturulacak gelişim destek programı ile gelişim alanlarını erken dönemden itibaren desteklemek, sosyoekonomik durumun gelişim üzerinde oluşturmuş olduğu dezavantaj durumunu en aza indirgeyerek, çocukların en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak amaçlanmıştır. Çalışma Ankara ilindeki, sosyoekonomik açından dezavantajlı, 06-18 ay aralığındaki 500 çocuğu kapsamaktadır. Bu kapsamda belediyelerin oyun odalarında, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel anaokulları ve anasınıflarında, T.C. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kreş ve gündüz bakımevlerinde çocukların gelişimsel taramalarının yapılması ve elde edilen tarama sonuçları doğrultusunda gelişimsel destek programının oluşturulması ve ardından izleme çalışması yapılması planlanmıştır.