Çocukluk çağında kistik fibrozis dışı bronşektazi hastalarında mannoz bağlayıcı lektin gen polimorfizminin hastalığın klinik ve laboratuar bulguları ile ilişkisinin araştırılması


Çağdaş Ayvaz D. N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2024

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: January 2024