Plasenta, Kordon Kanı ve Kemik İliğinden İzole Edilen CD271+ MKH lerin Özelliklerinin Karakterizasyonu ve İmmünohematopoez Destekleyici Özelliklerinin İncelenmesi


AERTS KAYA F. S. F. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2013
  • End Date: December 2017