Kendini Onaran Polimerler için Mekanoaktif Rutenyum Metatez Katalizörlerinin Geliştirilmesi


ÖZTÜRK B. Ö. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: July 2018