Chlorella vulgaris Beyerinck [Beijerinck] 1890 ve Arthrospira platensis Gomont 1892 Türlerinin Atıksu Arıtım Potansiyellerinin Karşılaştırılması


AKBULUT A. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2014
  • End Date: December 2015