Primer Siliyer Diskinezi Hastalarında Yeni Nesil Dizileme İle Mutasyon Taraması


ÖZÇELİK H. U. (Executive), YÜZBAŞIOĞLU A., EMİRALİOĞLU N., YALÇIN E. E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: August 2019