İnfertil Çiftlerin Yaşadıkları Sorunların ve Foliküler Sıvı Seminal Plazmadaki Kotinin Düzeylerinin Yardımcı Üreme Tekniklerinin Başarı Oranına Etkisi


YÜCEL Ç.

TUBITAK Project, 2009 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2009
  • End Date: October 2011