Türkiyede Dağılım Gösteren Hyalomma marginatum Koch, 1844'ün Populasyon Yapısına Yönelik Araştırmalar


ÖZER A. N. (Executive), BEATİ L., HEKİMOĞLU O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: July 2018