Entomopatojen Fungus Beauveria bassiana'nın Tarım Zararlısı Olan Leptinotarsa Decemlineata ve Tenebrio Molitor Türleri Üzerindeki Etkisinin Araştırılması


KESKİN N. (Executive) , KABALAK M. , ÖZGÖR E., ulusoy m., yıldız s. s. , çelebier i.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2015
  • End Date: May 2017