AŞAĞI ZAMANTI HAVZASI (ALADAĞLAR) KARSTİK TRAVERTEN ÇÖKELLERİNİN HİDROJEOKİMYASAL İNCELENMESİ


Creative Commons License

Bayarı C. S. (Executive), Kurttaş T., Temel A., Tezcan L., Ekmekçi M., Tunoğlu C.

TUBITAK Project, 1993 - 1995

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 1993
  • End Date: July 1995

Project Abstract

Aladağ karstik akiferi bölgesel yeraltısuyu akımının hidrojeokimyasal özellikleri, hidrolik ve jeokimyasal koşullar arasında belirgin bir ilişkinin varlığına yönelik deliller

sunmaktadır. Aladağ karstik akiferi beslenme alanı ile bölgesel erozyon tabanı arasında serbest ve basınçlı kısımlardan oluşmaktadır. Bu bölümler arasında ayrıca yarı-basınçlı

akım koşullarının etkili olduğu bir geçiş zonu da yer almaktadır. Serbest ve basınçlı akım koşullarının etkili olduğu akifer bölümleri, karbonat minerallerinin çözünmesi açısından

sırasıyla, açık ve kapalı sistemler oluşturmaktadır.

Bölgesel akım yolu üzerinde yer alan karstik boşalımların hidrojeokimyasal özellikleri, akım sistemi boyunca karbonat çözünmesinin süreklilik göstermesine karşın; basınçlı

akım koşullarının etkili olmaya başladığı alanda çözünme miktarının azaldığını göstermektedir. Öte yandan, bölgesel akım yolu boyunca jips çözünmesi hidrolik koşullardan bağımsız olarak, süreklilik göstermektedir.