Sepsis Hastalarının İmmünolojik Parametrelerinin ve Persistan İnflamasyon İmmün Süpresyon ve Katabolizma Sendromu Açısından Risk Faktörlerinin Araştırılması


HALAÇLI B. (Executive), NARLI F. P., ÇAĞDAŞ AYVAZ D. N., TOPELİ İSKİT A., OSKAY HALAÇLI S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2023 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2023
  • End Date: Continues