Altındere Vadisi Milli Parkı'ndaki (Trabzon, Türkiye) akarsuların habitat kalitelerinin fizikokimyasal değişkenler ve çeşitli biyotik indeksler kullanılarak değerlendirilmesi


TÜRKMEN G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: August 2016