İnsülin Tayinine Yönelik Kuartz Kristal Mikrobalans (QCM) Biyosensörlerin Hazırlanması


BERELİ N. (Executive) , YILMAZ E., KARTAL F. , ÇİMEN D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: April 2016