Primer immün disregülasyon hastalıklarında T ve B hücre reseptör repertuvarının yeni nesil dizileme yöntemi ile araştırılması


Çağdaş Ayvaz D. N., Doğu E. F., Haskoloğlu Z. Ş., Metin A., Kılıç Gültekin S. Ş., Aytekin C., et al.

TUBITAK Project, 2021 - 2025

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2021
  • End Date: October 2025