Endokannabinoid metabolizmasının inhibisyonunun alerjik solunum yolu inflamasyonunda yeni bir tedavi stratejisi olarak incelenmesi


Bozkurt T. E. (Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: January 2022