Polifazik Klorofil A Fluoresans Kinetiklerindeki Değişimlere Bağlı Olarak Aspir Carthamus tinctorius L Genotiplerinin kuraklık toleranslarının Belirlenmesi ve Kuraklık toleransı ile İlişkili Proteom Değişimlerinin Ortaya Konulması


Ekmekçi Y. (Executive), Çulha Erdal Ş.

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: June 2018