Yeniçağa Gölündeki (Bolu) Zooplankton Biyokütlesinin Zamana Bağlı Değişimi


SAYGI Y. (Executive), Sorguç B. U., DEMİRKALP F. Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2021
  • End Date: June 2023