Türkiye'nin İç Bati Anadolu Bölümü Elateridae (Coleoptera) Familyasi Üzerinde Araştırmalar


KABALAK M. (Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2021
  • End Date: May 2023