Asphodeline Rchb. Cinsinin Moleküler Filogenisi ve Biyocoğrafyası


ÖZÜDOĞRU B. (Executive)

TUBITAK Project, 2021 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2022

Project Abstract

Asphodeline Rchb. Cinsinin Moleküler Filogenisi ve Biyocoğrafyası

Asphodeline Rchb. Cinsinin Moleküler Filogenisi ve Biyocoğrafyası

Asphodeline Rchb. Cinsinin Moleküler Filogenisi ve Biyocoğrafyası