Benzoksazol, Benzamit ve Benzenasetamit Türevlerinin Sitotoksik, Genotoksik, Epigenetik ve Topoizomeraz I İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması


DİRİL N. (Executive) , ZİLİFDAR F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: May 2016