Obezite ve Tip 2 Diyabet ile İlişkili Genetik Yapının Anadolu'da Son 10.000 Yıl İçindeki Değişim Dinamiklerinin Antik DNA ve Popülasyon Genetiği Yaklaşımları ile Incelenmesi


Altınışık N. E. , Kılınç G. M. (Executive) , Özer F. , Erdal Y. S. , Somel M., Yet İ.

TUBITAK Project, 2021 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: August 2024