Romatizmal hastalıklarda mikrobiatanın ve proteomik ve metabolomik analiz sonuçlarının hastalık patogenez ve seyrindeki etkilerinin incelenmesi: Kısım 1 Henoch Schönlein Purpurası/ IgA vaskülitinde metabolomik inceleme


ÖZEN S. (Executive) , ÇELEBİER M. , DEMİR S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2018
  • End Date: July 2019