Yeni Platin(II) Komplekslerin 5-Pirimidinilferrosen Ligand ile Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA'ya Bağlanma Aktiviteleri


SAYGILI N. (Executive) , TAŞKOR G. , ÖZALP-YAMAN Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2017
  • End Date: October 2017