Uyarılabilen kostimülatör ligand (ICOS-LG) eksprese eden akut miyeloid lösemi (AML) hücrelerinin T lenfosit aktivasyonuna ve yorulmasına etkisi


ESENDAĞLI G. (Executive) , Özkazanç D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: April 2016