Sıçanlarda prenatal dönemde dihekzil fitalat disiklohekzil fitalata maruziyetin sistemik düzeydeki etkilerinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak araştırılması


Barlas N. (Executive) , Aydoğan M.

TUBITAK Project, 2005 - 2008

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2005
  • End Date: March 2008