Deneysel hava kesesi infeksiyon modelinde vankomisin ve gentamisinin farklı uygulama şemalarının oluşturduğu farmakokinetik farmakodinamik değişikliklerin kullanım esnasında direnç gelişimine etkisinin araştırılması


ESER Ö.

TUBITAK Project, 2005 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2005
  • End Date: December 2011