Halkalı Schiff bazı Sübstitüe Cis- ve Trans- Dispiroferrosenilfosfazenlerin Sentezleri, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özellikleri, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktiviteleri


HÖKELEK T.

TUBITAK Project, 2017 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2017
  • End Date: July 2018