Antrasiklin Bazlı Kemoterapi Rejimleri Alan Meme Kanseri Hastalarında Kardiyotoksisite Belirteci Olarak Plazma Mikrorna34a Düzeylerinin Değerlendirilmesi


TÜRKER F. A. (Executive), ÖZER N., GÜNAYDIN G., ÜNER A., ÇÖTELİ C., YÜCE D., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2017
  • End Date: September 2018