Otoimmun kolestatik karaciğer hastalıklarının patogenezinde otoinflamatuar ve otoimmün mekanizmaların rolünün serum sitokin salınımı ve TLR 4-6 düzeyleri üzerinden değerlendirilmesi


ÇELTİKÇİ B. (Executive), BALABAN H. Y., YALÇINKAYA A., BURUŞ A., RADGOHAR A., ÜÇDAL M. T.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2022
  • End Date: Continues