Yardımcı T hücre yanıtları bazalbenzeri meme kanseri hücreleri tarafından devam ettirilir ve PD1 ligandlarının artışı ile immün düzenlenmesini sağlar


ESENDAĞLI G. (Executive) , Karaşar P.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: March 2016