Gıda Örneklerindeki Nikel ve Kobaltın UltrasonDestekli Katılaştırılmış Yüzen Organik Damla Mikroekstraksiyonunun Ardından Alevli Atomik Absoprsiyon Spektrometrisiyle Tayini


ARPA ÇALIŞIR Ç. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2017
  • End Date: August 2017