Çevresel örneklerden Pb(II) ağır metalinin katılaşmış yüzen organik damla mikroekstraksiyon yöntemiyle önderiştirilmesi ve atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayini


DURUKAN TEMUGE İ. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2015
  • End Date: April 2016