TKİ-ELİ Linyit İşletmesine bağlı Soma, Deniş ve Eynez Açık Ocak Panolarındaki patlatmaların verimliliğinin optimize edilmesi patlatma kaynaklı titreşimlerin hem yeryüzündeki yerleşim yerlerine hem de yeraltına olan etkilerinin araştırılarak minimize edilmesi için tasarımlar yapılmasına yönelik Ar-Ge Danışmanlık Projesi


Uyar Aksoy G. G. (Executive)

Technopark, 2016 - 2017

  • Project Type: Technopark
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: April 2017