Türkiye ile Kanada İlköğretim Matematik Öğretim Programını Problem Çözme Akıl Yürütme ve İspat Becerilerinin Ele Alınışı ve Sınıf Ortamında Uygulanması Bakımından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


AY Z. S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2015
  • End Date: July 2020