Osteoporoz Tanısı Alan Geniş Bir Ailede Moleküler Genetik Analizlerle Sorumlu Genin Saptanması


Dinçer P. R. (Executive)

TUBITAK Project, 2008 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: February 2008
  • End Date: December 2009