Hibrid Görüntülemede Kullanılacak Diagnostik Ajan İçeren Nanoboyutta Lipozomal Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi


TUBITAK Project, 2008 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2008
  • End Date: September 2009