Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteği ile yürütülmekte olan E-84014568-265.01-1530126 numaralı “Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma”


Creative Commons License

Binark F. M. (Executive), Demir E., Sezgin S., Özsu G.

Culture and Tourism Ministry, 2021 - 2022

  • Project Type: Culture and Tourism Ministry
  • Begin Date: October 2021
  • End Date: November 2022

Project Abstract

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yaratıcı kültür endüstrilerinin geliştirilmesi hedefi kapsamında desteklenen, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin yürütücülüğünde 2021-2022 tarihleri arasında saha araştırması gerçekleşen “Türkiye’deki Müzik Endüstrisinde Dijital Dönüşüm: Kültürel Üreticiler ve Platformlaşma” araştırma projesi, Türkiye'deki müzik endüstrisi aktörlerinin dijitalleşme olgusuna ve platformlara bakış açılarını, üretim sürecindeki dönüşüme ilişkin çözüm stratejilerini ve geleceğe dönük öngörülerini öğrenmek; edinilen bilgileri kültür politikalarına ışık tutacak şekilde değerlendirmelere taşımayı hedeflenmektedir

  “Digital Transformation in Türkiye’s Music Industry: Cultural Producers and Platformization” research project is coordinated by Hacettepe University Faculty of Communication, financially granted by the Ministry of Culture and Tourism General Directorate of Copyright within the aim of the development of creative cultural industries, and field research phase was conducted between 2021-2022 in order to learn the perspectives of the music industry actors in Türkiye on the phenomenon of digitalization and platforms, their solution strategies for the transformation in the production process, and their predictions for the future; to evaluate the acquired knowledge in a way that will shed light on cultural policies.