Lizozim Tayini için Hidrofobik Temelli Yüzey Plazmon Rezonans Biyosensörlerin Hazırlanması


DENİZLİ A. (Executive) , SAYLAN Y.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2017
  • End Date: April 2017