Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının makrolid linkozamid ve streptogramin direnç fenotiplerinin saptanmasında VITEK2 otomatize sistem ile disk diffüzyon yönteminin karşılaştırılması


SANCAK B. (Executive), ŞENER B., ÇİÇEK M., TUNCER Ö., BIÇAKÇIGİL A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2016
  • End Date: September 2017