Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının makrolid linkozamid ve streptogramin direnç fenotiplerinin saptanmasında VITEK2 otomatize sistem ile disk diffüzyon yönteminin karşılaştırılması


SANCAK B. (Executive) , ŞENER B. , ÇİÇEK M. , TUNCER Ö. , BIÇAKÇIGİL A.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2016
  • End Date: September 2017