Bir Primer Reseptör Nöronda Mekano-Elektriksel Çevrim İle İlişkili Olarak Klonlanan Genlerin Kodladığı Proteinlerin Yapısal ve Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi


PURALI N. (Executive), COŞKUN JIHAD N.

TUBITAK Project, 2019 - 2022

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: April 2022