Adipozite ve Glukoz Homeostazi İlişkisinde Vistafin ve Yüksek Moleküler Ağırlıklı Adiponektin HMWA in Rolü


ÜNLÜTÜRK U.

TUBITAK Project, 2007 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2007
  • End Date: May 2009