Desmin Mutasyonunun Protein Işlevi Üzerindeki Etkisinin Zebra Balığı Modelinde Araştırılması


DİNÇER P. R. (Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2018

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2015
  • End Date: October 2018