Adrenokortikal karsinom patoloji örneklerinde östrojen ve androjen reseptör ekspresyon durumunun normal adrenal doku patoloji örnekleri ile karşılaştırılması ve reseptör ekspresyonu ile kanser prognostik özellikleri arasındaki ilişkinin retrospektif olarak incelenmesi


SÖKMENSÜER C. (Executive), OĞUZ S. H. , DAĞDELEN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: December 2018